Skip to content Skip to navigation

Danh sách bài viết

Tên bài báo Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Giám sát tải trọng động cơ diesel thông qua tín hiệu nhiệt độ khí thải
Supervision of engine load through signal of exhaust temperature
 • Bùi Hải Triều
 • Bùi Việt Đức

Học viện Nông nghiệp Việt Nam,
haitrieukydol@vnua.edu.vn

Tải về Cơ khí - Động lực
Nghiên cứu ảnh hưởng của hình dáng thân tàu chở khách cỡ nhỏ đến đặc tính khí động học của tàu
Study on effects of hull form on hydrodynamic performances of a boat
 • Ngô Văn Hệ
 • Hoàng Văn Hiếu
 • Lê Thị Thái

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội,
he.ngovan@hust.edu.vn 

Tải về Cơ khí - Động lực
Xác định sự không phù hợp giữa vỏ tàu - chân vịt - động cơ chính trong khai thác
Estimate on the miss-matching between ship’s hull - propeller and main engine in operation
 • Nguyễn Hùng Vượng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
vuongnh@vimaru.edu.vn

Tải về Cơ khí - Động lực
Nghiên cứu hoàn thiện chương trình tính toán cho thiết bị phân tích quá trình công tác của động cơ đốt trong
Completed research program for computational analysis equipment working process of internal combustion engines
 • Nguyễn Trí Minh
 • Trương Văn Đạo
 • Đồng Mạnh Hùng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
triminhdhhh@yahoo.com

Tải về Cơ khí - Động lực
Tính toán mô phỏng động lực học dòng khí xả qua tua bin tăng áp
Usage of CFD to study the dynamics of exhaust flow through turbocharger
 • Lê Văn Điểm
 • Vũ Văn Duy
 • Nguyễn Chí Công
 • Nguyễn Văn Thịnh

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

diemlv.mtb@vimaru.edu.vn
2Đoàn 871, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng

Tải về Cơ khí - Động lực
Thiết kế quy luật điều khiển cho hệ thống phi tuyến với tín hiệu vào có biên độ và độ dốc bị chặn
Controller design of feedback systems containing nonlinearity for inputs with bounded magnitude and slope
 • Nguyễn Hoàng Hải
 • Phan Văn Dương
 • Vũ Tiến Mạnh

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

hoanghai.ck@vimaru.edu.vn
2Trường Đại học Hải Phòng

Tải về Cơ khí - Động lực
Nghiên cứu sử dụng mạng CAN Bus trong điều khiển giám sát cấp nhiên liệu điện tử cho động cơ diesel tàu thủy khi dùng hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật/dầu DO
Study on utilizing CAN Bus network in Electronic Fuel Injection control for marine diesel engine fueled by blends of plant oil and diesel oil
 • Nguyễn Đại An
 • Tăng Văn Nhất
 • Trần Thị Lan

Viện Khoa học và Công nghệ Hàng hải,
nguyendaiandhhh@gmail.com

Tải về Cơ khí - Động lực
Tính toán dao động xoắn tuần hoàn của hệ truyền động trong máy cắt vật liệu
Calculating periodic tosional oscillation of transmission systems in material cutting machines
 • Hoàng Mạnh Cường

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
cuonghm@vimaru.edu.vn

Tải về Cơ khí - Động lực
Nghiên cứu, xây dựng mô phỏng dao động trên gối động máy cân bằng động đặt nằm ngang
Studying, creating vibrosimulation on the dynamic pillows of the horizontal dynamic balancing machine
 • Đỗ Đức Lưu
 • Lại Huy Thiện
 • Cao Đức Hạnh
 • Lưu Minh Hải

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

luudoduc@gmail.com
2Học viện Hải quân Nha Trang

Tải về Cơ khí - Động lực
Khảo sát ảnh hưởng của độ nhớt, tỷ trọng nhiên liệu đến quá trình hình thành và phát triển của tia phun trong buồng cháy động cơ diesel
Investigating the effect of viscosity, density to the formation and development of fuel spray in diesel combustion chamber
 • Phùng Văn Được
 • Nguyễn Hoàng Vũ
 • Trần Thị Tuyết

1Học viện Kỹ thuật Quân sự,

duocpvmta@gmail.com
2Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Tải về Cơ khí - Động lực

Trang