Skip to content Skip to navigation

List of Papers

Name of papers Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Nghiên cứu chế tạo sơn chống ăn mòn không dung môi hữu cơ trên cơ sở nhựa epoxy có phụ gia nano
Study of free organic solvents anti-corrosion paint from epoxy resins with additives nano
 • Nguyễn Thị Bích Thủy
 • Lê Ngọc Lý
 • Ngô Thị Hồng Quế
 • Nguyễn Mạnh Hà
 • Nguyễn Thị Mỹ Trang
 • Trần Quang Vĩnh

1Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải,

thuygiaothong@gmail.com
2Công ty Cổ phần Nghiên cứu & Phát triển công nghệ GTVT (TTRD)

Tải về Cơ khí - Động lực
Nghiên cứu mô phỏng quá trình cháy hỗn hợp nhiên liệu dầu thực vật - dầu diesel trong động cơ diesel tàu thuỷ HANSHIN 6LU32
Simulation study on the combustion process of marine diesel engine HANSHIN 6LU32 fueled by the blends of pure plant oil and diesel oil
 • Phạm Xuân Dương
 • Trần Thế Nam

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 

phxduong@vimaru.edu.vn

Tải về Cơ khí - Động lực
Đánh giá giảm phát thải bồ hóng của động cơ diesel tàu thủy khi sử dụng bộ lọc DPF
Evaluating the decrease of soot emission of ship diesel engine using DPF filter
 • Vũ Ngọc Khiêm

Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải,

khiemvungoc@gmail.com

Tải về Cơ khí - Động lực
Tính toán hệ thống bôi trơn của động cơ B6 trên xe PT-76 sau khi cường hóa bằng tăng áp
Calculation of the boosted B6 engine’s lubrication system on the PT-76 multi-purpose vehicle
 • Lương Đình Thi
 • Nguyễn Hà Hiệp

Học viện Kỹ thuật Quân sự,

thidongluc33@yahoo.com

Tải về Cơ khí - Động lực
Nghiên cứu tổ chức và tính chất phôi tấm hợp kim đồng Cu-3Si-1Mn-1Zn làm tiếp điểm cho cụm giao liên cao tần radar
Researching on microstructures and properties plate slap of copper alloy Cu-3Si-1Mn-1Zn for slip ring of radar
 • Sái Mạnh Thắng
 • Trần Ngọc Thanh
 • Trần Thị Thanh Vân
 • Pham Huy Tung
 • Nguyễn Dương Nam

1Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự,

smtbk77@yahoo.com

2Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tải về Cơ khí - Động lực
Đánh giá ảnh hưởng của việc tuần hoàn khí thải (EGR) đến các chỉ tiêu kinh tế, năng lượng, môi trường của động cơ diesel tàu thủy 6S185L-ST
Assessment on the impact of exhaust gas recirculation (EGR) on economic, energy and environment criteria of marine diesel engine 6S185L-ST
 • Vũ Ngọc Khiêm

Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải,

khiemvungoc@gmail.com

Tải về Cơ khí - Động lực
Nghiên cứu và xây dựng mô hình toán học động lực học chuyển động và mô phỏng đặc tính quay vòng của tàu thủy
Researching and building mathematical models and simulation hydrodynamic characteristics of ship's circulation
 • Đoàn Văn Hòa
 • Nguyễn Hà Hiệp
 • Nguyễn Hải Sơn

1Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự,

doanvanhoa@gmail.com

2Học viện Kỹ thuật Quân sự

Tải về Cơ khí - Động lực
Xác định lượng tiêu thụ không khí của động cơ diesel bằng thực nghiệm
Experimental determination of air flow of diesel
 • Nguyễn Hà Hiệp
 • Lương Đình Thi
 • Vũ Đình Độ

Học viện Kỹ thuật Quân sự,

hahiepshippower@gmail.com

Tải về Cơ khí - Động lực
Nghiên cứu mô phỏng sai số trong đo và xử lý tín hiệu mô men xoắn trên hệ trục chính Diesel tàu thủy
Study on error simulation in the measurement and data proccessing of the torsional moment on the shaft-line of the marine diesel propulsion
 • Đỗ Đức Lưu
 • Hoàng Văn Sĩ
 • Lê Văn Vang

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

 luudoduc@gmail.com

2Trường Đại học GTVT TP. HCM

Tải về Cơ khí - Động lực
Determining hydrodynamic coefficients of surface marine crafts
 • Do Thanh Sen
 • Tran Canh Vinh

1The Maritime Education and Human Resource Center,

 dothanhsen@gmail.com

2Ho Chi Minh City University of Transport

Tải về Hảng hải

Pages