Skip to content Skip to navigation

List of Papers

Name of papers Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Thiết kế nút khung chịu mô men của hệ kết cấu khung thép chịu động đất có giảm yếu tiết diện dầm
Design of connection moment resisting frame of steel frame to be earthquakes have reduced beam section
 • Trịnh Duy Thành
 • Nguyễn Thị Kim Thịnh

Trường Đại học Hải Phòng,
 thanhtd@dhhp.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình
Nghiên cứu tính toán cửa thép phẳng âu tàu
Calculation of flat steel gate of the navigation lock
 • Nguyễn Thị Diễm Chi

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
chintd@vimaru.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình
Xây dựng các mô hình thi công lắp dựng bến lắp ráp nhanh
Research on calculating models in construction phases of rapid installation piers
 • Nguyễn Thị Bạch Dương

Trường Đại học Giao thông Vận Tải,
 ntbachduong@utc.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình
Tính toán bền hệ thống dây neo công trình biển bán chìm. Áp dụng cho điều kiện biển Việt Nam
Calculation of the dynamics mooring systems of semi-submersible oil platform. An applicaton to Vietnam’s sea conditions
 • Nguyễn Hoàng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
 nguyenhoang.ctt@vimaru.edu.vn 

Tải về Xây dựng - Công trình
Đánh giá độ bền và khả năng chống ăn mòn của một số hệ màng sơn tàu thủy trong bảo vệ kết cấu thép xây dựng
Assessment of durability and evaluation of the resistance to corrosion of some paint systems for ship building for protection of steel structure
 • Bùi Quốc Bình

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
binhvmr@gmail.com

Tải về Xây dựng - Công trình
Nghiên cứu dao động của dầm chủ cầu treo nhịp lớn bằng phần mềm ANSYS
Study on the vibration of long - span suspension bridges by using ANSYS software
 • Trần Ngọc An

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
antn.ctt@vimaru.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình
Động lực học trong va chạm giữa tàu với tàu
Dynamics of collision between vessel and vessel
 • Trần Đức Phú

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phutd.ctt@vimaru.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình
Giải pháp xây dựng đập ngầm trên sông Hậu ngăn mặn xâm nhập đồng bằng sông Cửu Long
Solution with underwater sill construction in Hau river to prevent the salt intrusion into Cuu Long delta
 • Phạm Văn Khôi
 • Đoàn Thị Hồng Ngọc

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
khoipv.ctt@vimaru.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình
Ứng dụng phân tích đẳng hình học trong bài toán biến dạng phẳng của lý thuyết đàn hồi
Application of isogeometric analysis in plane strain
 • Phạm Quốc Hoàn

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
hoanpq.ctt@vimaru.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình
Ảnh hưởng của lỗ thủng trong sàn nhà dân dụng
Influence of openings slabs in the floor structure
 • Nguyễn Tiến Thành

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
thanhnt.ctt@vimaru.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình

Pages