Skip to content Skip to navigation

List of Papers

Name of papers Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Nghiên cứu khảo sát động học và chiến lược điều khiển động cơ đồng bộ kích thích nam châm vĩnh cửu
Reseach on dynamics model and strategies control for a permanent magnet synchronous motor
 • Phạm Tâm Thành
 • Đinh Anh Tuấn

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phamtamthanh@vimaru.edu.vn

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Mô phỏng robot PUMA560 sử dụng Robotics Toolbox
Simulation of Robot PUMA560 using Robotics Toolbox
 • Phạm Tâm Thành
 • Đinh Anh Tuấn
 • Lê Kế Đạt

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

phamtamthanh@vimaru.edu.vn
2Công Ty TNHH Haengsung Electronics Việt Nam

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Nghịch lưu đa mức
Multilevel Inverter
 • Đặng Hồng Hải
 • Phạm Văn Toàn

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
danghonghai@vimaru.edu.vn

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Nâng cao chất lượng ổn định hướng đi tàu thủy sử dụng bộ quan sát trạng thái
Improving stability of ship directions using state observer
 • Nguyễn Hữu Quyền
 • Trần Anh Dũng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
nguyenhuuquyenhd@gmail.com

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Yêu cầu và các giải pháp để nâng cao chất lượng đào tạo cho ngành Điện tự động tàu thủy thuộc Khoa Điện - Điện tử
Practical requirements and solutions to improve the quality of education and training for the marine electrical engineering major at Faculty of Electrical and Eectronics Eengineering
 • Vương Đức Phúc
 • Đào Minh Quân

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phucdtt@gmail.com

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Giải pháp mạng truyền thông cho hệ thống truyền động điện nhiều biến tần - Động cơ không đồng bộ
Communication network solutions for electric drive system with multi-inverters - Induction motor
 • Hoàng Xuân Bình
 • Nguyễn Khắc Khiêm
 • Vũ Ngọc Minh

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
dr.hoangxuanbinh@gmail.com

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Giám sát nhiệt độ ứng dụng module USB-6008 và phần mềm LabVIEW
Monitor temperature using USB-6008 module and LabVIEW software
 • Nguyễn Khắc Khiêm
 • Trần Sinh Biên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
nkk@vimaru.edu.vn

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Nghiên cứu hệ điều khiển hành trình có thích nghi - ACC cho xe ô tô bằng công cụ Matlab Simulink
Study on adaptive cruise control-ACC for vehicle with Matlab Simulink
 • Lưu Kim Thành
 • Trần Anh Dũng
 • Đào Quang Khanh

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

 luukimthanh@gmail.com
2Trường Cao đẳng Công nghệ Viettronics

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Ứng dụng bộ lọc Kalman mở rộng cho hệ thống lái thích nghi tàu thủy
Using extended Kalman filter to design ship’s adaptive autopilot system
 • Đinh Anh Tuấn
 • Hoàng Đức Tuấn
 • Phạm Tâm Thành

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
dinhanhtuan@gmail.com

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Effects of breakwater on deposition-erosion process in access channel of Dung Quat thermal power plant
 • Doan Thi Hong Ngoc
 • Phạm Văn Khôi

Vietnam Maritime University
ngocdh.ctt@vimaru.edu.vn

Tải về Xây dựng - Công trình

Pages