Skip to content Skip to navigation

List of Papers

Name of papers Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Tính toán và lựa chọn phương án tối ưu cho hệ thống vận tải gạo xuất khẩu của Việt Nam đến năm 2030
Calculation and selection of the optimal solution to the exported rice shipping system of Vietnam until 2030
 • Nguyễn Thị Liên

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
nguyenlien.khoakte@gmail.com

Tải về Kinh tế Hàng hải
Một số giải pháp kết nối đất liền với các vùng biển và hải đảo khu vực Miền Bắc Việt Nam
Some solutions for connecting inland to the sea and island regions in the Northern part of Vietnam
 • Vũ Trụ Phi

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phiktvt@gmail.com

Tải về Kinh tế Hàng hải
Xây dựng hệ thống nhận dạng giới tính tự động sử dụng LPQ
Towards building an automatic gender classification system using LPQ
 • Nguyễn Hữu Tuân
 • Trịnh Thị Ngọc Hương
 • Lê Quyết Tiến

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
huu-tuan.nguyen@vimaru.edu.vn

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Công nghệ ảo hóa và giải pháp ảo hóa máy chủ với KVM
Virtualization technology and server virtualization solution using KVM
 • Phạm Ngọc Duy
 • Võ Văn Thưởng
 • Lương Thanh Nhạn

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

duypn@vimaru.edu.vn
2Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Một số phương pháp gia tăng hiệu suất xử lý trên GPU đối với các bài toán song song không đầy đủ
Methods to enhance the computing performance on GPU in not-fully parallelized problems
 • Vũ Đình Trung
 • Nguyễn Trọng Đức

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
trungvd@vimaru.edu.vn

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Xây dựng ăng ten Logo ứng dụng trong hệ thống nhận dạng bằng sóng vô tuyến
Design of Logo antenna application in radio frequency identification technology
 • Phạm Trung Minh
 • Ngô Quốc Vinh
 • Cao Đức Hạnh
 • Nguyễn Trọng Đức

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
minhpt@vimaru.edu.vn

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Xây dựng hệ thống tính toán song song cho bài toán tính FFT hữu hạn
Design of parallel computing system for solving limited FFT problem
 • Nguyễn Bình Minh
 • Lê Quốc Định
 • Nguyễn Trọng Đức

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
minhnb@vimaru.edu.vn

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Phương pháp xây dựng cơ sở hạ tầng như một dịch vụ điện toán đám mây
A method for building infrastructure as a cloud service
 • Trần Thị Hương
 • Nguyễn Hạnh Phúc
 • Võ Văn Thưởng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
huongtt@vimaru.edu.vn

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Nhận diện hành động người sử dụng qua thiết bị di động
Recognizing human activities via mobile devices
 • Lê Trí Thành
 • Trần Đình Vương
 • Thái Thanh Phú

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

 thanhlt@vimaru.edu.vn,
2Trường Cao đẳng Công nghiệp và Xây dựng

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin
Bộ tự động phân chia tải cho hai diesel lai chung chân vịt theo thuật toán lấy giá trị cực đại giữa hai tín hiệu ra của hai bộ điều chỉnh tốc độ
A control structure of load sharing for parallel diesels drived propeller applied maximum of two output values of speed controllers
 • Lưu Kim Thành
 • Lưu Hoàng Minh

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
 luukimthanh@gmail.com

Tải về Điện, Điện tử - Tự động hóa - Công nghệ thông tin

Pages