Skip to content Skip to navigation

List of Papers

Name of papers Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Nghiên cứu khả năng hấp phụ kim loại Cu, Pb, Zn, Cd trong nước thải bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ mùn cưa
Study on adsorption capacity of heavy metals (Cu, Pb, Zn, Cd) in wastewater using fabricated material from sawdust
 • Đinh Thị Thúy Hằng
 • Phạm Thị Tuyết
 • Nguyễn Thị Xoan

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

 dinhthuyhanghp@vimaru.edu.vn

2Công ty TNHH Coats Phong Phú
3Công ty TNHH Fuji Xerox Hải Phòng

Tải về Môi trường
Nghiên cứu biến tính TiO2 với kim loại Ce và Fe bằng phương pháp Sol-Gel
Study on doping TiO2 with Ce and Fe by sol-gel method
 • Nguyễn Thị Đào

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
daocnh@gmail.com

Tải về Môi trường
Nghiên cứu xử lý nước thải nhà máy sản xuất giấy bằng phương pháp fenton điện hóa
Research on wastewater treatment of paper factory by fenton electrochemical method
 • Lê Văn Huỳnh
 • Ngô Kim Định

1Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp,

lehuynh1058@gmail.com
2Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tải về Môi trường
Nghiên cứu sự tạo phức của một số ion kim loại với Glyxin bằng phương pháp phổ hấp thụ hồng ngoại
Research on the creation of complex of some metal ion with Glycine by infrared absorption spectrum method
 • Lê Văn Huỳnh
 • Ngô Kim Định

1Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp,

lehuynh1058@gmail.com
2Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tải về Môi trường
Nghiên cứu hiện trạng môi trường trầm tích đảo Bạch Long Vĩ
Research on situation of sediment environment at Bach Long Vi island
 • Nguyễn Đại An
 • Nguyễn Thị Kim Dung
 • Nguyễn Thị Huệ

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

nguyendaiandhhh@gmail.com

2Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
3Viện Hàn lâm Khoa học - Công nghệ Việt Nam

Tải về Môi trường
Volatility of shipping stock return the case of Maersk
 • Pham Van Huy

Vietnam Maritime University,
huypv.kt@vimaru.edu.vn

Tải về Kinh tế Hàng hải
What does Vietnam gain and lose from Trans - Pacific Partnership?
 • Do Thi Mai Thom

Vietnam Maritime University,
 domaithom@gmail.com

Tải về Kinh tế Hàng hải
Container transport by river - sea hybrid vessel in the North of Vietnam
 • Duong Van Bao

Vietnam Maritime University,
baodv@vimaru.edu.vn

Tải về Kinh tế Hàng hải
Chi phí vận tải than nhập khẩu cho các trung tâm nhiệt điện khu vực đồng bằng Sông Cửu Long
Transport cost of importing coal for thermal power centre in the Cuu Long delta area
 • Phạm Việt Hùng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phamviethung@vimaru.vn

Tải về Kinh tế Hàng hải
Nghiên cứu thực trạng và hàm hồi quy tổng lượng hàng container thông qua cảng biển Việt Nam theo thời gian
Research on regression function and reality of total container cargo throughput in Vietnam’s ports
 • Phạm Thị Thu Hằng

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
phamhangktc@gmail.com

Tải về Kinh tế Hàng hải

Pages