Skip to content Skip to navigation

List of Papers

Name of papers Tác giả Đơn vị Abstract Phân ban
Research on character properties of fly ash modified with silane
 • Vu Minh Trong
 • Trinh Thi Thuy

1Vietnam Maritime University,

trongvm@gmail.com
 2University of Labour and Social Affairs

Tải về Môi trường
Một số hạn chế trong sử dụng công cụ đánh giá tác động môi trường trong quản lý môi trường tại cảng biển Việt Nam
Several restrictions towards using environmental impacts assessment tools in environmental management at theVietnam’s seaports
 • Bùi Đình Hoàn

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
buidinhhoanvimaru@gmail.com

Tải về Môi trường
Chỉ số chất lượng nước tương đối - Một cách tiếp cận mới để đánh giá tổng hợp chất lượng nước
Relative water quality index - a new approach for aggregate water quality assessment
 • Phạm Ngọc Hồ

Trường Đại học Khoa học Tự nhiên,
Đại học Quốc gia Hà Nội,
hopn2008@yahoo.com.vn

Tải về Môi trường
Nghiên cứu đề xuất quy hoạch hệ thống tiếp nhận chất thải từ tàu cho khu vực cảng biển Hải Phòng để đáp ứng các yêu cầu của Công ước MARPOL 73/78
Proposals for planning of system receiving waste from vessels for Haiphong port to meet the requirements of the MARPOL 73/78
 • Trần Anh Tuấn

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam, 
anhtuan.tcep@gmail.com

Tải về Môi trường
Sử dụng các chỉ số để đánh giá chất lượng nước và phân loại mức độ phú dưỡng của vùng nước ven biển miền Bắc Việt Nam
Using of indexes to evaluate water quality and classification level of eutrophication of coastal waters in the Northern part of Vietnam
 • Lê Văn Nam
 • Trần Hữu Long

1Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam,

namlv@imer.ac.vn
 2Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tải về Môi trường
Tính hệ số tích tụ thủy ngân của loài ngao Meretrix lyrata nuôi tại vùng ven biển Hải Phòng
Determination of mercury accumulation factor in hard clam (Meretrix lyrata) in Hai Phong coastal water
 • Lê Xuân Sinh
 • Nguyễn Hoàng Yến

1Viện Hàn lâm Khoa học & Công nghệ Việt Nam,

sinhlx@gmail.com
2Trường Đại học Hàng hải Việt Nam

Tải về Môi trường
Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ từ cây rong đuôi chó trong đầm nuôi thủy sản
Producing organic fertilizer from ceratophyllum in aquaculture lagoon
 • Phạm Thị Dương
 • Đinh Thị Thúy Hằng
 • Bùi Đình Hoàn
 • Nguyễn Thanh Tuấn

1Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,

phamduong80@gmail.com
2Công ty TNHH Knauf Việt Nam

Tải về Môi trường
Khả năng phân giải Ligno - Xenluloza của một số chủng nấm thuộc lớp basidiomycetes
Ligno - Cellulosic resolution capability of basicdiomycetous mushrooms
 • Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 • Trương Thị Hạnh
 • Phạm Thị Hoa

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
nguyettohoa@gmail.com

Tải về Môi trường
Hiện trạng thuốc trừ cỏ Paraquat trong môi trường nước huyện Mai Châu (Hòa Bình) và đề xuất phương pháp xử lý
Situation of paraquat herbicide in water enviroment in Mai Chau district, Hoa Binh province and proposal methods for treatment
 • Nguyễn Thị Phương Mai
 • Nguyễn Thị Huệ
 • Phạm Quốc Việt
 • Hoàng Nam
 • Đậu Xuân Tiến

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
npmai82@gmail.com

Tải về Môi trường
Sinh tổng hợp enzyme β-1,3-Glucanase ở dịch thể nấm hương (Lentinus edodes) và tiềm năng điều chế chất hoạt tính sinh học tăng cường miễn dịch
Biosynthetic enzyme β-1,3-glucanase from humoral mushrooms (Lentinus edodes) and potential of preparating substances with high biological activity in strengthening the immune system
 • Nguyễn Thị Hồng Vân

Trường Đại học Hàng hải Việt Nam,
hongvanchemst@gmail.com

Tải về Môi trường

Pages